O firmie czyli o mnie

NovA zmieniała się z biegiem lat, podążała za ówczesnymi potrzebami klientów i własnymi pomysłami. Od handlowania, przez różnorakie usługi po szkolenia. Liczyła parę osób, a potem przekształcała się w kilku, kilkunasto-osobowe zespoły. Pracowała dla siebie i dla innych.

NovA to obecnie po prostu ja. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie używam w komunikacji liczby mnogiej, bo w kontakcie ze Zleceniodawcą reprezentuję siebie samego. W zależności od zleceń i potrzeb wykonawczych, zatrudniam do wewnętrznej współpracy sprawdzonych przez wiele lat „swoich” kolegów i koleżanki specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach.

Cyklicznie zmieniające się różne obszary zawodowe (nie mylić mnie z tzw. skoczkiem karierowym), dały mi duże praktyczne poznanie różnych dziedzin, co bardzo ułatwia zrozumienie funkcjonowania instytucji, firm, biznesów, dla których pracuję. To czyni mnie bardzo elastycznym dla zastanych w danym miejscu realiów.

Różnie też wędrowały drogi mojej edukacji. Także one pokrywają się z moimi życiem zawodowym. Jestem Pedagogiem, Prawnikiem, Inżynierem, Ratownikiem, BeHaPowcem oraz Rolnikiem Zawodowym, a dokładnie Technikiem Pszczelarzem.